Prezentácia knihy: OCHRANA MANŽELSTVA V ÚSTAVE SR

Organizátor podujatia: Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára a Karpatská platforma Čas a miesto: Utorok, 9. apríla 2024 o 18h00, TeatroColorato, Františkánske námestie 2, Bratislava Diskutujúci: Ján Figeľ, autor knihy, arcibiskup Cyril Vasiľ, bývalý minister kultúry Marek Maďarič, bývalý...

Hrobove miestoNTPT

NEZABÚDAME

Na rozdiel od Prahy, Varšavy a Budapešti má v Bratislave komunistický pohlavár pamätník priamo pri Úrade vlády, na Námestí slobody. Obete monsterprocesu a zápasu o slobodu Tunega, Púčik a Tesár majú len hrobové miesto...

Poznáte príbeh členov Bielej Légie? Ak áno, napíšte nám.

História Bielej légie dodnes nie je dostatočne preskúmaná. Stále sa otvára priestor na skúmanie jej činnosti tak zo strany historikov, odbornej verejnosti, no rovnako aj zo strany laickej verejnosti. Poznáte aj Vy vo svojom okolí...

Konferencia – Fórum pre Slovensko

Fórum pre Slovensko je projekt, ktorého cieľom je kontinuálne vytvárať priestor pre hľadanie a formulovanie rozumných riešení a zodpovedných postupov pre rozvoj našej krajiny v rôznych oblastiach. Spája v dialógu predstaviteľov štátnej exekutívy, samosprávy,...

DARUJTE NÁM 2%

Ak si daňové priznanie vyplňate sami, vyplníte naše daňové údaje v daňovom priznaní, ktoré musíte podať do 31. MARCA na Daňový úrad. Ak tak bude robiť Váš zamestnávateľ, dostanete od neho potvrdenie o zaplatení...

17. November

Opätovne sme sa zišli na Cintoríne Vrakuňa pri Pamätníku obetí komunistického režimu, aby sme si pripomenuli jeden z najdôležitejších dní našej novšwj histórie. Dnešný štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu –...