So zodpovednosťou prichádza moc. Čo prinesie konferencia Fórum pre Slovensko?

Zmena, ktorá nastala vytvorením vyšších územných celkov, bola výrazným krokom vpred, lebo umožnila proces decentralizácie. Súčasný systém správneho členenia máme na Slovensku už vyše dvadsaťpäť rokov. Môžeme po tomto štvrťstoročí povedať, že je nastavený správne? Témou sa budú zaoberať odborníci na konferencii Fórum pre Slovensko. Viac o tom povedali organizátori Ján Figeľ, predseda Správnej rady Nadácie Tunegu, Púčika a Tesára a Richard Rybníček, predseda Únie miest Slovenska.

Link na celý rozhovor: https://www.ta3.com/relacia/28535/so-zodpovednostou-prichadza-moc-co-prinesie-konferencia-forum-pre-slovensko?fbclid=IwAR2BJjdewo4Ige5jgsLGhq2CSBddKvCOMNlcPNwE9jdpIzitpmeK85dT_Ak

Môže sa Vám ešte páčiť...