Fyzická osoba

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú daňové priznanie samé

 

Vaše dane za rok 2018 musia byť vo výške aspoň 165,97 €, teda 2 % z nich musia byť aspoň 3,32 €.

 

1. Stiahnite si tlačivo na Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo FO typ B (živnostníci).

2. Súčasťou tlačiva je oddiel VIII (typ A), alebo oddiel XIII (typ B) – Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Tu, prosím, vyplňte identifikačné údaje Nadácie Antona Tunegu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 30805465
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov):  Nadácia Antona Tunegu
Sídlo: Šulekova 2, 811 01 Bratislava

  • IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava
  • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

3. Ak ste boli dobrovoľníkom a odpracovali ste dobrovoľne viac ako 40 hodín, môžete poukázať 3% z Vašich daní, potrebujete ale ešte vyplniť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti – Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo jedno potvrdenie pre dobrovoľníka.

4. Do 31. marca 2019 doručte tlačivá vášmu daňovému úradu a uhraďte daň. Ak nepoznáte jeho adresu, pozrite si zoznam daňových úradov podľa trvalého bydliska.

5.  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme.