Cena Nadácie 2018

Screen Shot 2018-02-15 at 18.38.16

 

 

 

 

Dnes, keď si pripomíname 28. výročie Nežnej revolúcie vyhlasujeme prvý ročník ocenenia s názvom

Cena Nadácie Antona Tunegu 2018

Cena sa udeľuje osobám, ktoré nezištne a na úkor vlastného pohodlia, s vynaložením osobného úsilia, s rizikom pohŕdania, urážok, či verejného neprijatia vykonali skutok alebo aktivitu, ktorými významne prispeli k rozvoju slobodnej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti na Slovensku. Je výrazom aktívnej úcty voči obetiam zápasu za našu slobodu, osobitne Antona Tunegu Alberta Púčika a Eduarda Tesára, ktorí boli ako vysokoškolskí študenti popravení komunistickým režimom v r. 1951 za účasť v Bielej légii.

Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách:

a) Mladá angažovaná osoba vo veku spravidla od 18 do 35 rokov
b) Osobnosť, ktorá inšpiruje alebo vychováva mladých k zodpovedným postojom.

Nominácie môže podávať fyzická alebo právnická osoba na emailovej adrese ocenenie@tunega.sk. alebo prostredníctvom elektronického formulára a to v čase

od 17. novembra 2017 do 13. februára 2018

Počet nominácií nie je obmedzený. Čestný výbor rozhodne o nomináciách do 15. februára 2018. Ocenenie bude udelené vybraným osobám na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutoční:

19. februára 2018
pri príležitosti 67. výročia popravy
Antona Tunegu, Eduarda Tesára a Alberta Púčika.