Chcem podporiť nadáciu

Na to, aby mohla byť nadácia úspešnou, potrebuje mať podporu z vedenia organizácie, šikovný organizačný tím a schopnosť správne identifikovať, pomocou nástrojov, dopyt a na tomto základe ponúknuť atraktívne produkty vo forme seminárov, tréningov či konferencií.

Na to, aby mohla nadácia tento proces úspešne realizovať a napĺňať tak svoje poslanie pre ktoré vznikla nevyhnutne potrebuje finančné a materiálne vybavenie. Organizácia kvalitných a zmysluplných podujatí a konferencií je v dnešnej dobe mimoriadne finančne náročná. Preto je Vaša podpora v tomto smere mimoriadne dôležitá a potrebná. Existuje niekoľko možností ako môžete našu nadáciu podporiť.

   Prvou možnosťou, ako nás môžete podporiť, je priamou cestou a to finančne, alebo nefinančne, prostredníctvom darovacej zmluvy. Tieto prostriedky vieme použiť aj na základe Vašich požiadaviek na organizáciu podujatí, zabezpečenie chodu nadácie, prípadne nákup techniky alebo materiálov, ktoré nevyhnutne potrebujeme k svojej práci (projektor, flipchartové papiere, …).

   Druhou možnosťou, ktorá Vás nič nestojí je podpora prostredníctvom poukázania 2% zo zaplatenej dane.

Fyzické osoby ako aj podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 30. apríla 2019.

Postup pre fyzickú osobu, ktorá podáva daňové priznanie sama.
Postup pre fyzickú osobu, za ktorú podáva daňové priznanie zamestnávateľ.
Postup pre právnickú osobu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

IČO: 30805465
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov):  Nadácia Antona Tunegu
Sídlo: Šulekova 2, 811 06 Bratislava

DOBROVOĽNÍCI POZOR!

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, môžete darovať až  3% z Vašej zaplatenej dane.

Akékoľvek otázky ohľadom darcovstva Vám radi zodpovieme prostredníctvom e-mailu marek.degro@tunega.sk alebo telefonicky +421 908334 344.

Vďaka vašej láskavej podpore dokážeme pružnejšie reagovať na aktuálne potreby vzdelávania a nastaviť procesy tak, aby sme dokázali maximalizovať Vašu spokojnosť.

S úctou a vďakou,
Marek Degro, správca Nadácie Antona Tunegu