Správa o činnosti

Pre čitateľné zobrazenie Správy o činnosti prejdite do zobrazenia Fullscreen, ktoré ponúka pravé tlačidlo s troma bodkami.

Ďakujeme.