Čestný výbor

Členmi čestného výboru pre rok 2018 sú:

1. Ján Figeľ, predseda správnej rady NAT a Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ
2. Miriam Lexmann, členka správnej rady NAT
3. Pavol Demeš, občiansky aktivista
4. František Múčka, šéfredaktor, Postoj
5. Lukáš Fila, riaditeľ vydavateľstva N-press
6. Martin Trúchlik, predseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska (KDMS)
7. Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha (KAN)
8. Radovan Bránik, bloger a občiansky aktivista
9. Martin Ližičiar, Cesta+
10. Agáta Pešková, nadácia Konráda Adenauera
11. Ondrej Krajňák, bývalý predseda Ústavu pamäti národa (ÚPN)