Poslanie

Poslanie

Nadácia Antona Tunegu je pokračovateľom myšlienok otcov Európy – Róberta Schumana a Konrada Adenauera. Zameraná na rozvoj a posilňovanie demokracie na Slovensku a v stredoeurópskom priestore.

Jej úlohou je propagovať a vyzdvihovať význam a miesto kresťanských hodnôt v spoločnej Európe a pripomínať, že konzervatívne hodnoty a morálka predstavujú neoddeliteľné prvky pre zachovanie jednoty Európy.

Prostredníctvom školení, seminárov, konferencií a vydávaním odborných publikácií pre súčasných aj budúcich lídrov politického a spoločenského života tak realizuje svoje poslanie v duchu odkazu zakladateľov zjednotenej Európy.

Vízia

Nadácia Antona Tunegu je etablovaná nezisková organizácia s  20 ročnými skúsenosťami v pôsobení v treťom sektore.

Svoje poslanie realizuje formou školení, vzdelávacích kurzov, seminárov a konferencií so Slovenskou aj medzinárodnou účasťou.

Snahou nadácie je stať sa partnerom Centra pre Európske štúdia, medzinárodnej organizácie pri EPP a začleniť sa tak do siete najvýznamnejších vzdelávacích organizácii podporujúcich kresťanskú demokraciu v Európe.

Nadácia Antona Tunegu je plnohodnotným partnerom Wilfried Martens Centre for European Studies (predtým Centre for European Studies, pozn.), medzinárodnej organizácie pri European People´s Party. Nadácia sa tak začlenila do siete najvýznamnejších vzdelávacích organizácii podporujúcich kresťanskú demokraciu v Európe.