Právnická osoba

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY

Darovať môžete 1 % alebo 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 8,30 €.  Ak chce daňovník poukázať organizácií 2% z dane, musí počas roka poukázať dar na verejnoprospešný účel vo výške aspoň 0,5% z dane.

1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre PO.

2. Súčasťou tlačiva je IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Tu vyplňte identifikačné údaje Nadácie Antona Tunegu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 30805465
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov):  Nadácia Antona Tunegu
Sídlo: Šulekova 2, 811 06 Bratislava

Ak ste v roku 2017 alebo do termínu na podanie daňového priznania (31.3.2018) darovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V inom prípade je to len 1% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2. Minimálna výška poukázaných financií v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. Do 31. marca 2018 doručte tlačivo vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

 

V prípade nejasností alebo otázok nás neváhajte  kontaktovať, radi Vám poradíme.