Fyzická osoba – Zamestnanec

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY – ZAMESTNANCOV

Vaše dane za rok 2017 musia byť vo výške aspoň 165,97 €, teda 2 % z nich musia byť aspoň 3,32 €.

 

1. Do 15. 2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Niektorí zamestnávatelia sú ochotní ho vykonať aj po tomto termíne.

2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane.

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%.

4. Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte posledné dve tlačivá Vášmu daňovému úradu. Ak nepoznáte jeho adresu, pozrite si zoznam daňových úradov podľa trvalého bydliska.

5.  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme.