Konferencia – Fórum pre Slovensko

Fórum pre Slovensko je projekt, ktorého cieľom je kontinuálne vytvárať priestor pre hľadanie a formulovanie rozumných riešení a zodpovedných postupov pre rozvoj našej krajiny v rôznych oblastiach.

👉 Spája v dialógu predstaviteľov štátnej exekutívy, samosprávy, profesijné komory a združenia, odborárske štruktúry, podnikateľské subjekty a odbornú i občiansku verejnosť.

👉 Jeho prvé podujatie je venované hospodárskej politike, bezpečnej a ekologicky udržateľnej energetike a inovatívnemu rozvoju malého a stredného podnikania v stredno- a dlhodobom horizonte s mottom „veľké a malé spolu tvoria stabilnú a silnú sústavu“

👉 Závery jednotlivých diskusných podujatí budú slúžiť ako programové podnety a podklady pre rozvoj širšej spoločenskej diskusie, vrátane hľadania potrebných, spoločensky akceptovaných riešení.Prosíme všetkých záujemcov o účasť na Konferencii o registráciu prostredníctvom formulára: https://forms.gle/vo9w2cP2gdQHs5Pr8

Môže sa Vám ešte páčiť...