Fórum pre Slovensko II.

Efektívna verejná správa v SR

V poradí už druhá konferencia FÓRUM pre Slovensko sa uskutoční vo štvrtok 4. mája od 14,00 h v hoteli Clarion, Žabotova 2, Bratislava.

Fórum pre Slovensko je projekt, ktorého cieľom je vytvárať priestor pre hľadanie a formulovanie rozumných riešení a zodpovedných postupov pre integrálny rozvoj našej krajiny vo všetkých oblastiach života. Spája v dialógu predstaviteľov štátnej exekutívy, samosprávy, profesijné komory a združenia, odbory, podnikateľské subjekty a odbornú i občiansku verejnosť.

Prvé, aprílové stretnutie bolo venované stavu a vízii rozvoja hospodárskej politiky SR, podpore malého a stredného podnikania a rozvoju slovenských regiónov.

V poradí druhé podujatie je venované verejnej správe, ktorá spája štátnu správu a samosprávu. Ich vzájomný vzťah, vyváženosť, a zdieľaná zodpovednosť volajú po úprave kompetencií, reforme organizácie územnej verejnej správy, primeraných a stabilných rozpočtových pravidlách a finančných zdrojoch.

Napriek fiškálnej decentralizácii z r. 2005 Slovensko zostáva jednou z najviac centralizovaných krajín OECD z hľadiska daňových príjmov a regionálnych výdavkov. „Centrum a periféria sú komplementárne“, vzájomne závislé. Silný štát tvoria silné regióny. Subsidiarita je dôležitý princíp zodpovednej slobody, vychádzajúcej od občanov a miestnych komunít.

Závery diskusného fóra poslúžia ako programové podnety a odporúčania pre otvorenie širšej spoločenskej diskusie a pre hľadanie potrebných a efektívnych riešení.Organizátori: Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára a Konrad Adenauer Stiftung v SRRegistrácia prostredníctvom linku: https://forms.gle/5GPfmpiRfQgD6PWM8

Môže sa Vám ešte páčiť...