Kategória: Nezaradené

DARUJTE NÁM 2%

Ak si daňové priznanie vyplňate sami, vyplníte naše daňové údaje v daňovom priznaní, ktoré musíte podať do 31. MARCA na Daňový úrad. Ak tak bude robiť Váš zamestnávateľ, dostanete od neho potvrdenie o zaplatení...

Deklarácia o maďarsko- slovenskej spolupatričnosti

Podpísaní Slováci a Maďari, ktorí milujú a majú starosť o svoju vlasť a svoj národ, v duchuhesla „odpúšťame a ospravedlňujeme sa“, hľadajú možnosti maďarsko-slovenskej solidarity aspolupráce prostredníctvom úprimného a konštruktívneho dialógu. Máme pred sebou veľa výziev a sme presvedčení, že...

Pozvánka: 21.9. Ochrana manželstva v ústave SR

Pozvánka: 21.9. Ochrana manželstva v ústave SR

Pozývame Vás na sprievodné podujatie v rámci Národného pochodu za život. Diskusie na tému ústavnej ochrany manželstva, ale aj význame angažovania sa kresťanov vo verejnom priestore budú diskutovať traja vzácni hostia: Vladyka Ján Babjak,...

Vzdelávanie pre život – cesta úspechu pre budúcu generáciu

12. júna 2015 sa v Kežmarku uskutočnila odborná konferencia s názvom Povinné vzdelávanie od 6. do 18. roku života. Záštitu nad podujatím prevzala podpredsedníčka KDH pre školstvo Miroslava Szitová,. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov najmä...

Diskusia k základnému programu kresťanskej demokracie na Slovensku

Diskusia k základnému programu kresťanskej demokracie na Slovensku

Diskusia k návrhu základného programu, ktorý má slúžiť ako východisko pre konzervatívne politické strany na Slovensku sa stretla s neočakávane pozitívnym ohlasom. Troch podujatí, koré boli určené pre východné, stredné a západné Slovensko sa...