Poznáte príbeh členov Bielej Légie? Ak áno, napíšte nám.


História Bielej légie dodnes nie je dostatočne preskúmaná. Stále sa otvára priestor na skúmanie jej činnosti tak zo strany historikov, odbornej verejnosti, no rovnako aj zo strany laickej verejnosti. 
Poznáte aj Vy vo svojom okolí príbehy Vašich blízkych, obyvateľov obce, v ktorej žijete z radov tých, ktorí boli odsúdení za napomáhanie činnosti, alebo priamo za činnosť v Bielej légii? Ak áno, napíšte nám. Aj Vaša malá, čiastková informácia môže otvoriť priestor pre ďalšie skúmanie a spracovanie. Radi Vám za Vašu námahu pošleme publikáciu o Bielej lėgii a Nadácii Tunegu, Púčika a Tesára.Zároveň sa pokúsime o seriózne spracovani Vami dodaného príbehu historikmi, spracovateľmi oral history, či študentami.

Všetky podnety a informácie zasielajte na: nadacia@ntpt.sk

Môže sa Vám ešte páčiť...