Diskusia k základnému programu kresťanskej demokracie na Slovensku

Diskusia k návrhu základného programu, ktorý má slúžiť ako východisko pre konzervatívne politické strany na Slovensku sa stretla s neočakávane pozitívnym ohlasom. Troch podujatí, koré boli určené pre východné, stredné a západné Slovensko sa zúčastnilo spolu okolo 160 účastníkov.

Podujatia sa zúčastnili viacerí zástupcovia Národnej rady Slovenskej republiky, (J. Figeľ, P, Hrušovský, P. Abrhán, M. Kvasnička, P. Zajac, a ďalší ktorí si zaznačovali podnety od účastníkov diskusie a mnoho krát aj aktívne reagovali na viaceré podnety a vysvetľovali detaily.
V početnom publiku nechýbali odborníci z rôznych oblastí verejného aj súkromného sektora, ktorý mali možnosť vyjadriť svoje postoje a názory, či podať konkrétne návrhy k jednotlivým kapitolám, ktorým sa venujú. Medzi najčastejšie diskutované témy patrila aktuálna diskusia o zadefinovaní rodiny a základných hodnôt v spoločnosti, ale téma zdravotníctva či podnikania.

Môže sa Vám ešte páčiť...