Vzdelávanie pre život – cesta úspechu pre budúcu generáciu

12. júna 2015 sa v Kežmarku uskutočnila odborná konferencia s názvom Povinné vzdelávanie od 6. do 18. roku života. Záštitu nad podujatím prevzala podpredsedníčka KDH pre školstvo Miroslava Szitová,. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov najmä z regiónov Prešovského a Košického kraja. Podujatie bolo súčasťou 3. ročníka festivalu študentských remesiel nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska.

Medzi diskutujúcimi boli najmä riaditelia základných a stredných škôl, starostovia, zamestnávatelia, pracovníci Úradu práce ale aj študenti a zamestnanci. Najdiskutujúcejšou bola téma prepojenie vzdelávania a práce a to v dvoch pohľadoch – pripravenosť mladých ľudí na trh práce a reflexia škôl na podmienky trhu. V diskusii zohrával váhu aj fakt, že veľká časť študentov základných a stredných škôl v danom regióne sú Rómovia.

Riaditeľka súkromnej školy v Kežmarku, Jurgovianová, vidí problém v tom, že mladí ľudia najmä zo sociálne znevýhodnených rodín nedokončia školy, mnoho krát maximálne vydržia do šiesteho ročníka základnej školy.

Ivan Sakin, z Teach for Slovakia prezentoval širokú podporu od viacerých partnerov ako Google, Eset a ďalších veľkých firiem, pre ich projekt. Ten prináša výsledky, ale nestretáva sa s pochopením u bežných učiteľov, keďže nie je možné porovnávať úplne iné východiskové podmienky u súkromných projektov a školským vzdelávacím systémom. (Financie, obmedzenia pôsobnosti, ľudské zdroje, a i.)

Július Bartsch je Róm, zamestnávateľ a podnikateľ, ktorý reprezentuje stavebnú firmu, ktorá zamestnáva najviac rómov na Slovensku. Ročný obrat spoločnosti je 10 miliónov eur. a v súčasnosti zamestnáva 21 Rómov vo veku do 23 rokov. Je ochotný ich zamestnávať, ale problémom je, že často krát mladí rómovia nie sú vzdelaní a pripravení.
Za trojuholník úspechu považuje ak v obci fungujú tieto inštitúty:  škola – farár – starosta.
Problémom je zamestnávanie maloletých, pretože tam sa dostáva do rizika pri BOZP, prípadne s kvalifikáciou. Preto odporúča vzdelávanie do 18. roku z praktického pohľadu zamestnávateľa.

Starosta Veľkej Lomnice Jozef Oračko, prezentoval svoje výsledky s práce s Rómami, ktoré boli viac krát ocenené.

Alena Krajčiová z Úradu práce v Kežmarku hovorila o stave nezamestnanosti v regióne. „Máme 24 percentnú nezamestnanosť, 35 percent sú mladí ľudia do 29 rokov, čo sú alarmujúce čísla a jendy z najhorších na Slovensku. “Absolventi: Obrovský rozdiel medzi potrebami a skutočnosťou. Samí manažér, ekonóm a veľmi nám chýbajú remeselníci.

Počet uchádzačov – 9000. Z toho 50 percent bez základnej školy!  Ale koľko je pracovných miest? 200 – 400, z toho 50 percent vhodných aj pre absolventov. Väčšina je realizovaných vďaka národným projektom (podpora pre mladých ľudí do 29.r) A taká práca má reflektovať vzdelanie, čo znamená, že vytvárajú sa len ponuky z oblasti administratívy, tj. len pre gymnazistov väčšinou.

Zosúladenie študijných odborov s potrebami praxe. Možnosti rekvalifikácie – nový projekt RE-PAS kde sa dá preplatiť kurz po jeho absolvovaní.

Riaditeľ ďalšej strednej školy hovoril o probléme motivovať študentov odbory, z ktorých je ľahšia uplatniteľnosť na trhu práce. „Hľadáme chemikov, ale nie je ako ich motivovať. Je to aj o rodičoch a rodine. Potom aj o tom, že sú ťažko nastavené pracovné podmienky v chemických podnikoch a mzdy sú na nízkej úrovni.“

Igor ŠestákVnT. Riaditeľ drevárskej školy zase hovoril o tom, že duálne vzdelávanie je nastavené v súčasnosti tak, že vyhovuje len veľkým firmám z automobilového či železiarenského priemyslu avšak sami majú problém prispôsobiť vlastný technologický park potrebám trhu aj z toho dôvodu, že im chýbajú financie.

Olina Bagarová, študentka 4. ročníka bilingválneho gymnázia v Spišskej Novej Vsi hovorila na záver o vlastnej skúsenosti. „Nesmieme zabúdať na to, že počas štúdia, alebo pri výbere zamestnania zohrávajú svoju úlohu aj vzťahy, motivácia,  a nie len výška platu či ohodnotenie.

Po náročnej diskusii a výmene skúsenosti sme dospeli k názoru, že systém vzdelávania je veľmi rozsiahlou témou a je veľmi dôležité pozývať do tejto diskusie aj zástupcov z radov zamestnávateľov a štátnej správy. Návrh na predĺženie vedu povinného vzdelávania sa vo väčšine ujal a našiel svoje opodstatnenie. V diskusii budeme určite pokračovať aj na ďalších fórach a hlbšie rozoberieme konkrétne návrhy na zlepšenie stavu vzdelávacieho procesu.

Môže sa Vám ešte páčiť...