Osmičkové roky v histórii Česko-Slovenska


shutterstock_729548314
V roku 2018 si pripomíname niekoľko výročí spojených s významnými udalostami 20. storočia. Rozhodli sme sa pri tejto príležitosti usporiadať podujatie, ktorého cieľom je pripomenúť kľúčove momenty modernej histórie našej krajiny.

   Prostredníctvom jednotlivých panelov o udalostiach 20. storočia chceme zasiahnúť najmä mladú generáciu. Na základe výsledkov viacerých prieskumov vidíme, že práve táto skupina mladých ľudí je najviac zraniteľná rôznymi vplyvmi súčasných totalitných praktík. Mladá generácia čím ďalej, tým menej rozumie podstate demokracie a prejavuje o ňu menší záujem. Chceme si pripomenúť a zdôrazniť najvýznamnejšie udalosti našej histórie a pripomenúť si cenu slobody.
Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční:
 
27. – 28. september 2018
v Historickej budove Národnej rady SR
Župné nám. 12, Bratislava
Na konferencii vystúpia:
Ján Figeľ
predseda správnej rady Nadácie Antona Tunegu a Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ
Mikuláš Dzurinda
prezident WMCES, bývalý premiér Slovenskej republiky
Rudolf Dobiáš
spisovateľ a politický väzeň
Martin Kugler
historik a politológ, poradca kardinála Schonbörna Rakúsko
Tomáš Czernin
senátor a popredseda TOP09, Česká republika
Jiří Mihola
historik, podpredseda KDU-ČSL
Ivan Štefanec
poslanec Európskeho parlamentu, člen predsedníctva KDH
Martin Kastler
zástupca Nadácie Hanns Seidel Stiftung pre Českú a Slovenskú republiku a Maďarsko
Jiři Pehe
politológ a historik, Česká republika
Marek Ženíšek
popredseda TOP09, Česká republika
Michal Pehr
historik, Masarykov ústav Akadémie vied, Česká republika, Česká republika
Róbert Letz
historik, vedúci Katedry histórie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
Miriam Lexmann
poradkyňa KDH pre zahraničné vzťahy
Konferencia bude prebiehať v slovenskom, českom a nemeckom jazyku.
Podmienkou účasti je registrácia.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...