Mladí politici prijali v Bratislave deklaráciu o potrebe občianského vzdelávania

V dňoch 24. – 26. 11. 2017 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konzervatívna akadémia pre mladých politických lídrov z krajín V4. Počas bohatého programu sa venovali téme súčasného politického vývoja v strednej európe, inovatívnym metódam v kampaniach, súčasnej situácii v krajinách východného partnerstva a na záver sme si vymieňali vzájomné skúsenosti s prácou s mládežou.

Výstupom programu je spoločná deklarácia o potrebe občianského vzdelávania v prostredí EÚ.

Declaration of V4 Conservative Political Academy

Môže sa Vám ešte páčiť...