Stredoeurópske medzináboženské fórum

Dňa 25. júla 2016 sa v Nitre uskutočnilo Stredoeurópske medzináboženské fórum (Central European Interfaith Forum – CEIF2016).

CEIF 2016 bolo príspevkom Slovenska do posilňovania dialógu medzi náboženstvami, spoločného hľadania riešení rastúceho medzietnického, medzikultúrneho a nedzináboženského napätia, konfliktov vyvolávajúcich nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbiu, odpor a strach obyvateľstva, ako aj zložitých hospodárskych, sociálnych a spoločenských problémov vo svete, v súčastnosti najmä v EÚ pod vplyvom nekontrolovaného príchodu veľkého počtu migrantov.

Fotografie z tohto podujatia nájdete TU

 

cief2016

Môže sa Vám ešte páčiť...