Profesionálna komunikácia ako základ úspešnej politiky

Počas posledných dvoch týždňov sme absolvovali sériu školení zameraných na profesionalizáciu komunikácie našich komunálnych, regionálnych poslancov, ale aj poslancov Národnej rady SR. Hlavným cieľom podujatia bolo v praxi si zdokonaliť formu a obsah komunikácie v priamom kontakte s voličom.

Tréningu sa spolu zúčastnilo 45 politikov a manažérov z celého Slovenska. Svoje poznatky prehlbovali pod vedením skúseného lektora Michala Novotu, ktorý má skúsenosti zo súkromnej aj odbornej praxe.

V úvode si každý z účastníkov musel sformulovať svoje vlastné predstavenie a dôvod (posolstvo), prečo sa angažuje vo verejnom priestore, a to zmestiť do 30-tich sekúnd. Svoje predstavenie si nacvičovali ako na kameru, tak aj pred ostatnými účastníkmi a nakoniec aj priamo vonku v teréne s občanmi, čo bolo samozrejme pre mnohých najťažšie.

Medzi najväčšie perkážky jednoduchého rozhovoru účastníci považovali fakt, že je naozaj náročné dokázať v tak krátkom čase zadefinovať zrozumiteľne, ale pritom výstižne zmysel svojej vlastnej práce. Rovnako obtiažným pre mnohých bolo vydať sa do ulíc, vyskúšať sa rozprávať o súčasných problémoch či výzvach s občanmi. A do tretice, viacerí účastníci museli bojovať s trémou, keď na scénu prišla kamera.

Praktický nácvik bol doplnený o dobré príklady z praxe a „desatoro komunikačných zásad“ úspešného politika, ktoré sa snažili účastníci v druhom kole nácviku zapracovať do svojich prejavov.

Musíme konštatovať, že po dtuhom kole bolo naozaj vidieť posun u mnohých a to, že prejav bol jednoduchší, kratší a systematickejší. Aj toto poznanie nás utvrdilo v presvedčení, že má zmysel pravidelne sa venovať takýmto podujatiam a systematicky pracovať na zdokonaľovaní prezentačných a komunikačných zručnosti našich reprezentantov v politickom živote. Samozrejme, potrebná je vôľa z oboch strán.

Vďaka za možnosť zorganizovať takéto tréningové podujatie patrí najmä našim partnerom, ktorí toto podujatie podporili, a to Konrad Adenauer Stiftung Bratislava a Združeniu kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska.

IMG_9588 IMG_9567

Môže sa Vám ešte páčiť...