Súťaž „Ako zmení energetická kríza Európu?“

Poslanci Európskeho parlamentu, Ivan Štefanec (SK) a Luděk Niedermayer (ČR) v spolupráci s

Nadáciou Tunegu, Púčika, Tesára a Hanns Seidel Stiftung

pozývajú všetkých študentov stredných a vysokých škôl z Českej a Slovenskej republiky zapojiť sa do medzinárodnej esejistickej súťaže

„Ako zmení energetická kríza Európu?“

V súčasnosti čelí Európska únia asi najväčšej energetickej kríze od svojho vzniku. Dodávky surovín z Ruska sú na historických minimách, vojna voči Ukrajine motivovala Európu k sankciám a tak musíme hľadať nové zdroje a riešenia. Napíšte esej v rozsahu max. 2 A4na tému, ku akým krokom by mali pristúpiť jednotlivé krajiny EÚ, Európske inštitúcie, alebo Vy sami, aby Európsky projekt úspešne zvládol túto výzvu. Má Európska únia k dispozícii dostatočné nástroje k zvládnutiu takejto krízy? Je možné vyvážiť náš komfort cenou života? Je riešením prechod na alternatívne udržateľné zdroje energie? Aké poučenia by si mohlo Európske spoločenstvo vziať z týchto udalostí? Vyjde z tejto situácie posilnené? Ako by si postupoval Ty? 

Svoje eseje posielajte prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 8. novembra 2022.

Esej nemusí byť strohou ekonomickou analýzou, hodnotiť budeme aj kreativitu, inovatívny prístup a reálnosť navrhovaných riešení. Eseje vyhodnotí odborná komisia v zložení:

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

Luděk Niedermayerposlanec Európskeho parlamentu

Markus Ehm, riaditeľ regionálneho projektu stredná Európa, Nadácia Hannsa Seidela

Róbert Sermek, vedúci Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu

Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s diskusiou prebehne na , v pondelok 21. novembra 2022 o 14:00 v hoteli SHERATON v Eurovei, Bratislava. Vyhdodnotenie súťaže bude súčasťou Stredoeurópskeho fóra o energetike, ktoré sa koná pod záštitou úradu Vlády SR.

Prvé tri miesta získajú zaujímavé ocenenie: 

  1. Nový Apple iPad 
  2. Návšteva Európskeho parlamentu v Strasburgu pre 2 osoby
  3. Vecné ceny

Súťaž sa riadi pravidlami, ktoré nájdete v štatúte súťaže nižšie.Statut esejistickej sutaze_2022

Tešíme sa na vaše námety!

Ivan Štefeanec a Luděk Niedermayer

Vaši europoslanci