Seminár o európskej a zahraničnej politike v SR v čase vojny na Ukrajine

Dňa 31. marca sa v bratislavskom centre Salvator uskutočnil Seminár o zahraničnej a európskej politike SR v čase vojny v Ukrajine. Konal sa v réžii Nadácie Tunegu, Púčika a Tesára s podporou Nadácie Konrada Adenauera. Seminára sa zúčastnili experti na zahraničnú a bezpečtnostnú politiku a niekoľko desiatok poslucháčov najmä z kresťanskodemokratického prostredia. Veríme, že seminár bol pre nich podnetný!

Môže sa Vám ešte páčiť...