Predseda SR NAT Ján Figeľ s vladykom Cyrilom Vasiľom na tému zákazu verejných bohoslužieb

Cyril Vasiľ a Ján Figeľ pripojený online na TV Zemplín

(TK KBS) Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa zhoduje s predsedom správnej rady Nadácie Antota Tunegu Jánom Figeľom, že zatvorené chrámy sú veľkým problémom nielen z pohľadu možnosti uplatňovania slobody náboženského vyznania, ale predovšetkým z dôvodu podpory duševného zdravia, v tomto psychicky namáhavom období pandémie. K riešeniu tejto problematickej otázky môže prispieť niekoľko opatrení. Obaja sa tiež zhodli, že výkon náboženskej slobody prostredníctvom verejných bohoslužieb nie je rovnocenný či porovnateľný s účasťou na iných verejných podujatiach športového, rekreačného či zábavného charakteru. Keďže výkon náboženskej slobody vychádza z ústavného práva, jeho obmedzenie musí byť proporčné, primerané a nevyhnutné. Arcibiskup Cyril Vasiľ diskutoval o zatvorených chrámoch s Jánom Figeľom v TV Zemplín.

Cirkev si je podľa vladyku vedomá, že výkon náboženskej slobody je možné obmedziť a sama je tak ochotná urobiť vždy, keď vníma ohrozenie verejného zdravia a životov, ktoré považuje za veľké dobro. Upozornil, že cirkevné inštitúcie podporujú všetky primerané protiepidemické opatrenia, ale súčasne sú presvedčené, že ich aplikácia neznamená nevyhnutne kompletný plošný zákaz verejného slávenia, ale že je možné nájsť kompromisné riešenie umožňujúce aspoň parciálnu účasť veriacich na liturgickom živote s dodržaním potrebných hygienických opatrení.

Dôležitou súčasťou riešenia tejto problematiky je dialóg medzi štátom a cirkvami pri vydávaní protiepidemických opatrení, ktoré sú v záujme všetkých obyvateľov Slovenska. Konkrétnym návrhom je aj zohľadnenie veľkého počtu tých, ktorí už prekonali Covid-19, resp. sú už zaočkovaní, pri umožnení verejného výkonu náboženskej slobody v čase pandémie. K celkovému uvoľňovaniu opatrení by prispela aj vyššia zaočkovanosť populácie, ak by došlo aj na Slovensku k rozbehnutiu výroby vakcín, v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Zdroj pôvodného článku: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210312014

Môže sa Vám ešte páčiť...