Konferencia o rodine a ekomomike

Dnes sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave konala v poradí už tretia odborná konferencia Nadácie Antona Tunegu pod názvom Slovenské ekonomické odborné fórum. Podujatie má za cieľ spájať politikov a odborníkov na úrovni odbornej debaty a hľadať odpovede na rôzne otázky z oblasti ekonómie či sociálnych vecí. Táto stretnutie sa venovalo témam, ako zastaviť klesajúci trend zakladania rodín mladými ľuďmi, ale aj akými nástrojmi pomôcť k ich podpore.. Téma pritiahla najmä účastníkov z radov neziskových organizácii venujúcich sa podpore rodín, matiek s deťmi, ale aj diplomatov, z pomedzi ktorých boli zastúpené veľvyslanectvá Srbskej republiky, Poľska, Maďarska a Brazílie.

S prvým príspevkom vystúpil podpredseda Národnej rady SR a predseda KDH, Ján Figeľ, ktorý zdôraznil význam podpory rodiny ako kľúčovej a jedinečnej hodnoty pre spoločnosť.

Europoslankyňa Anna Záborská vo svojom príspevku poukázala na súčasné alarmujúce trendy znižovania počtu uzatváraných manželstiev a nárastu rozvodovosti, či znižovanie natality. Údaje boli podporené o odborné štúdie agentúry Focus, ktoré prezentoval Martin Slosiarik.

Rakúsky ekonóm, Christof Zellenberg poukázal na známy fakt, že bez tradičnej rodiny nebube možné zachovať stabilný ekonomický rast, pretože ten je podmienený pozitívnou demografickou krivkou a jedinou cestou je buď zvýšenie pôrodnosti alebo nahradiť pokles obyvateľstva príjmom migrantov zo zahraničia.

V popoludňajšom bloku sa hostia venovali konkrétnym návrhom na zlepšenie podmienok jednotlivých rodín. Július Brocka predstavil model daňového zvýhodňovania zo Švédska, kde rodina dostáva daňovú úľavu vo výške 500 eur ročne z príjmu za každé vlastné dieťa. “Tento model by zohľadnil rovnako počet detí aj to, či rodičia pracujú”, povedal Brocka.

Ján Hudacký na záver predstavil víziu rodinného podnikania ako formu efektívnej alternatívy pre tvorbu pracovných miest.

Nadácia Antona Tunegu pripravila toto podujatie v spolupráci s Wilfied Martens Center for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung.

Marek Degro,
Správca nadácie

 

Audio záznam z konferencie:

Konferencia o rodine a ekomomike – Úvod

Konferencia o rodine a ekomomike – Ján Figeľ

Konferencia o rodine a ekomomike – Anna Záborská

Konferencia o rodine a ekomomike – diskusia

Konferencia o rodine a ekomomike – Martin Slosiarik

Konferencia o rodine a ekomomike – Christof Zellenberg

 

Prezentácie:

Ján Figel – prejav na konferenci – Rodina a ekonomika

Anna Zaborska – prednáška – Rodina a ekonomika

Anna Zaborska – prezentacia – Rodina a ekonomika

Christof Zellenberg – prednaska – Rodina a ekonomika

Christof Zellenberg – prezentacia – Rodina a ekonomika

Ján Hudacký – prednáška – Rodina a ekonomika

Jan Hudacky – prezentacia – Rodina a ekonomika

Julius Brocka – prednáška – Rodina a ekonomika

Jan Kmet – Prezentácia

Martin Slosiarik – prezentacia – Rodina a ekonomika

IMG_7049 IMG_7057 IMG_7087 IMG_7090 IMG_7097 IMG_7099 IMG_7116 IMG_7119 IMG_7133 IMG_7136 IMG_7150 IMG_7157 IMG_7166 IMG_7170 IMG_7199

Môže sa Vám ešte páčiť...